Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Haparanda Värmeverk AB

Bolaget, som bildades 1984, ägs sedan 1 juni 2016 till 100 % av Haparanda kommun, efter ett långt och lyckosamt samarbete med Vattenfall. Verket producerar och distribuerar fjärrvärme inom de centrala delarna av Haparanda. Stor del av produktionen sker i Finland och regleras via ett samarbetsavtal med Tornio Energi där det huvudsakliga bränslet är torv. Produktionen sker för närvarande med följande kapacitet:

Baslast
Tornio Energi ca 8 MW (0-12)
Baslastpanna 5 MW
Pelletspanna 2 MW

Som reservkapacitet finns en 10 MW biooljepanna, en 6 MW fossil oljepanna (TPC) samt möjlighet till reserveffekt i form av fossil oljeeffekt från Finland.

Haparanda Värmeverk säljer cirka 60 000 MWh per år, omsätter omkring 40 miljoner kronor och investerar årligen mellan 5-10 MSEK i nät och produktion. För mer info rörande finansiell info, se länk.

Finansiell-info

Haparanda Värmeverk AB är medlem i Energiföretagen och verkar som en trygg partner i fjärrvärmebranschen. Vi bjuder årligen in till kunddialog kring fjärrvärmen och fjärrvärmepriserna i Haparanda kommun. Som kund till Haparanda Värmeverk kan du alltid känna dig trygg med ditt val och din leverantör.

Ta del av bolagets senaste miljöredovisning från 2014 då i samägande med Vattenfall.

miljoredovisning-haparanda