Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Så fungerar fjärrvärmen

Fjärrvärmen bygger på den enkla idén att det är smartare att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en har sin egen. Det blir mer energieffektivt, det blir billigare och minskar mängden miljöfarliga utsläpp. Det är ett funktionellt uppvärmningssätt där värmen produceras i större värmecentraler. Sedan distribueras den som varmt vatten i nergrävda rörsystem ut till en fjärrvärmecentral i kundens hus. I fjärrvärmecentralen överförs värmen från det varma vattnet till kundens värme- och varmvattensystem – smidigt och effektivt.

Istället för att varje radhus, villa, lägenhet, butik, kontor, lagerlokal och skola ska ha varsin värmekälla, arbetar vi efter principen att några stora värmekällor ersätter många små. Genom att centralisera produktionen och produktionsanläggningarna får vi bättre förutsättningar att till exempel effektivisera användningen av miljöriktiga bio- och returbränslen. En annan bra sak med att vi sköter uppvärmningen är förstås att du inte behöver lägga tid på det. Du får ett energislag som är fritt från många bekymmer.

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Vatten värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut genom ett nät av nedgrävda rör. När det kommer fram till dig förs värmen över till fastighetens egna värmesystem. Det är alltså två separata system som samverkar. Efter att vattnet värmt upp din fastighet går det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och skickas ut i fjärrvärmenätet.

Fjärrvärme som en del av det naturliga kretsloppet Eldning med förnybara bränslen innebär väldigt liten påverkan på miljön och det naturliga kretsloppet. Rätt hanterat cirkulerar alla näringsämnen och den för fotosyntesen så att viktiga koldioxiden förs tillbaka till naturen. Aska Anläggningsmaterial Anläggningsmaterial Fjärrvärme och el 15 % Vattenånga.

Fjärrvärmen sprids till hushåll och lokaler genom att hett vatten transporteras i välisolerade rör under högt tryck och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att dels värma upp husets element, dels varmvattnet i kranarna. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Fjärrvärme är flexibelt eftersom vi tillvaratar resurser som annars skulle gå förlorade och flera olika bränslen kan användas. Fjärrvärme är leveranssäkert och tar liten plats i fastigheten. Avkylt fjärrvärmevatten 40–60°C går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Fjärrvärmecentralen i ditt hus

För information eller övriga frågor gällande fjärrvärmecentraler är du välkommen att ringa vår kundservice på 0922-26000.

Tips och info om din fjärrvärmecentral

Värmen från fjärrvärmevattnet förs över till husets värme- och varmvattensystem via en värmeväxlare. Eftersom värmeöverföringen sker genom tunna plattor av syrafast och rostfritt stål hålls fjärrvärmevattnet helt skilt från husets egna system.

Fjärrvärmecentralen sköter sig själv och anpassar uppvärmningen efter hur kallt det är utomhus. Du behöver alltså inte stänga av den på sommaren. När utomhustemperaturen är mer än 17-18 plusgrader stängs värmetillförseln till elementen av automatiskt.

Eftersom det finns få rörliga delar i en fjärrvärmecentral är det inte mycket som kan gå sönder. Det enda du behöver göra är att kontrollera att det inte läcker vatten eller låter konstigt i anläggningen. Om det händer är något fel och du bör göra en felanmälan hos oss. Någon gång i månaden bör du dessutom kontrollera att trycket i husets värmesystem är rätt. Normalt tryck är ca 1 bar.

Grönt vatten

Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt för att lättare spåra läckor i fjärrvärmenäten. Färgämnet som vi använder heter Pyranin och är ett ofarligt och luktfritt natriumsalt som används som färgämne i bland annat diskmedel och schampo. Pyranin färgar inte av sig på textilier, hud eller hår och används idag av många fjärrvärmeleverantörer runt om i landet. Även mycket små mängder av Pyranin spåras med hjälp av UV-lampa eftersom ämnet är fluorescerande.

I normala fall ska tappvarmvatten och fjärrvärmevatten inte komma i kontakt med varandra. Om det läcker grönt vatten från din fjärrvärmecentral eller om du får grönt tappvarmvatten, innebär det att du har någon form av läcka i din fjärrvärmecentral som bör åtgärdas snarast.

Fjärrvärmecentralens delar (gäller småhus)

I bilden nedan har vi markerat några av fjärrvärmecentralens delar som kan vara bra att känna till. Titta också i driftmanualen för mer exakt information om just din fjärrvärmecentral.

Vi servar din fjärrvärmeanläggning

Haparanda Värmeverk kan avhjälpa de flesta problem som din värmeanläggning kan råka ut för. Priserna varierar beroende på typ av utrustning och kan vi så lämnar vi ett fast pris innan vi utför arbetet.

Här är några exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Felsökning
  • Byte av cirkulationspump
  • Byte av expansionskärl
  • Byte eller tätning av t ex ventiler
  • Kontroll av reglerutrustning
  • Förebygga/åtgärda läckage
  • Mätartjänster
  • Serviceavtal

I de fall vi inte kan utföra en reparation kan vi alltid hänvisa dig vidare genom vårt breda kontaktnät. Självklart kan vi alltid vara rådgivande i valet av en ny värmeväxlare utifrån behovet i just din fastighet.

Kontrollera din värmeväxlare

Du som använder en värmeväxlare, bör kontrollera några generella delar regelbundet.

Detta bör du kontrollera

Det är bra om du kontrollerar din enhet en gång per månad med avseende på tryck i radiatorkrets. Trycket i expansionskärlet bör ligga mellan 1 och 2 bar och påfyllning sker via påfyllningsventilen. Om trycket ständigt sjunker i systemet kan orsaken vara läckage i radiatorsystemet. Du bör då kontakta kundservice för fjärrvärme på 0922-26000 så hjälper vi dig att åtgärda problemet.

Krånglar din villavärmeväxlare och värmeanläggning?

Vid första anblicken kan det se komplicerat ut, men vissa saker kan du faktiskt lösa själv. Kvarstår problemet kan vi komma och hjälpa dig. Om det är möjligt så lämnas ett fast pris innan arbetet utförs. Och behöver hela växlaren bytas ut kan du få hjälp med det också.

PROBLEM ÅTGÄRD
Säkerhetsventilen släpper ut vatten Om påfyllningsventilen är stängd, öppna den och stäng den igen.
Ljudnivån är hög Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa försiktigt på den stora skruven på pumpen, då försvinner luften. OBS! Man kan inte avlufta elementen så här
Det är luft i elementen 1. Höj inomhustemperaturen (på reglercentralen) så att elementen blir riktigt varma. 2. Stäng av cirkulationspumpen och vänta i minst en timme. 3. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren (luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand). 4. Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar. 5. Starta cirkulationspumpen och återställ inomhustemperaturen på reglercentralen. Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång
Ingen värme alls. Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet, kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.
Vattentemperaturen pendlar Vid samtidig spolning av varmvatten på fler ställen störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du t ex duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.
Låg vattentemperatur och oljud Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i t ex kökskranen. Om det, trots detta, rinner vatten så finns det ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som ska renoveras eller bytas ut.
Det finns inget eller lite varmvatten Filtret för Haparanda Värmeverks inkommande fjärrvärme kan vara igensatt. Om det skulle vara så, ring värmeverket 0922-10828 så kommer vi och hjälper dig.

Vill du också ha fjärrvärme?

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information.