Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Fjärrvärmenätet i Haparanda

Haparandas fjärrvärmenät är ca fyra mil långt och har totalt ca 600 anslutningspunkter fördelat på ca 460 kunder. Varje år ansluts nya kunder till nätet. Tekniken är driftsäker men om det någon gång skulle bli ett avbrott i leveransen har vi reservaggregat att ta till.

Vid grävarbeten se www.ledningskollen.se för att få utsättning av fjärrvärmeledningar.