Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Vi gratulerar Seskarö sågverk!

Seskarö sågverk startar upp verksamhet igen! Vi vill passa på att gratulera Haparanda och tornedalsbygden, inte minst för de arbetstillfällen ett sågverk genererar men också i synnerhet för de skogsbiprodukter som kommer värmeverken i området till gagn. Vi gläds med Seskaröborna som länge väntat med förhoppningar om en ny sågverkstid på ön.

Stenvalls Såg har gjort det igen! Startat sågverk som Setra eller andra ägare stängt ned pga brist på lönsamhet. De gjorde det i Lövholmen, de gjorde det ute vid Örarna utanför Luleå och nu gör dom det igen, på Seskarö. Vi tycker det är fantastiskt bra jobbat! Vi välkomnar fler norrländska initiativ som visar väg, som värnar om ett hållbart skogsbruk i norr och som ger nya jobb till Tornedalen.

Läs mer på:
http://hbwebben.se/nu-ar-det-klart-seskarosagen-oppnar-i-april-2020/
https://www.nsd.se/nyheter/sa-manga-miljoner-satsas-pa-seskaro-sag-nm5134646.aspx