Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Priser & villkor

Vår fjärrvärme är prisvärd

Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning ur flera aspekter – inte minst det konkurrenskraftiga priset. Alternativa uppvärmningsformer är ofta dyrare. Prisnivån påverkas också av politiska beslut med nya skatter och avgifter. Samtidigt måste prissättningen ha rimlig lönsamhet. Det krävs för att vi ska kunna sköta drift och underhåll på ett sätt som säkrar leveranserna till våra kunder. Vi vill också ha långsiktig stabilitet och kunna göra investeringar. Det är viktigt för att utveckla och effektivisera verksamheten, öka konkurrenskraften, minimera miljöpåverkan och följa lagens krav.

Prisbrev

Information prisjustering 2024

Nya prisbrev 2024 FÖRETAG Haparanda

Nya prisbrev 2024 PRIVATA Haparanda

Fjärrvärmepriser för villakunder

HV_prislista-fjarrvarme-haparanda-villakunder-2022

HV_prislista-fjarrvarme-haparanda-villakunder-2021

Fjärrvärmepriser för företag

HV_prislista-fjarrvarme-haparanda-foretag-2022

HV_prislista-fjarrvarme-haparanda-foretag-2021

 

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett reviderat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns en ny branschöverenskommelse om dessa villkor. Läs mer om våra allmänna villkor>

Autogiro & e-faktura

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig. Därför kan vi nu erbjuda Autogiro eller e-faktura. Enkelt, smidigt. Och miljövänligt förstås. Läs mer om smidigare betalning>

Vill du också ha fjärrvärme?

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information.

Priskalkylator

Din årskostnad beräknas bli:
Fast avgift: -
Energipris: -
Totalt: -
(inklusive moms) (exklusive moms)
Priskalkylatorns värden motsvarar 2024 års priser