Översätt med Google Translate: SwedishFinnish
Trygga barn i trafiken!

Trygga barn i trafiken!

Haparanda Värmeverk AB verkar för att barnen ska vara trygga i trafiken. Genom ett samarbete med Trafikkalendern, som i 28 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö, är vi en stolt partner och bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet i barnens närmiljöer.

Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Läs mer på www.trafikkalendern.se

Diplom Trafikkalendern 2018-2019