Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Fossilfria värmeleveranser!

Nu produceras fossilfri fjärrvärme i Haparanda!

100 % av produktionen är sedan mitten av 2023 helt fossilfri. Det är en milstolpe för bolaget och fjärrvärmeleveranserna i kommunen.  Med det nya värmeverket finns nu totalt 35 MW effekt installerat i det egna nätet. En riktigt kall vinterdag behövs det ca 25 MW.

Haparanda Värmeverk är i den meningen självförsörjande då vi i normala fall har effekt för varje enskild situation. Lagringskapacitet på den nya industritomten möjliggör dessutom en effektivare hushållning med våra resurser. Energilagring i form av skogsbränslen och sågverksbränslen kommer under 2024 att kompletteras med en ackumulator.

Har ni frågor om vår verksamhet, tveka inte att ta kontakt med oss.

Pär Gabrielsson
VD

 

Pågående projekt!

Fakta om värmeverket

Haparanda Värmeverk strävar alltid att förbättra såväl miljö som långsiktig hållbarhet. Vi investerar årligen stora belopp för att stärka vårt bolag och ge dig som kund en varm och trygg fjärrvärme.
41252
Kulvertlängd (meter)
546
Anslutningar
12034
Investeringar TSEK (tre senaste år)
72000
Total bränsleförbrukning (MWh)

Fördelar med fjärrvärme

Fördelarna med fjärrvärme är många. Det är en bra investering – för din egen bekvämlighet, för miljön och din plånbok. Fjärrvärme är dessutom bra för inomhusmiljön. Den luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme.

Fjärrvärme – rent, enkelt, säkert och prisvärt!

Pär Gabrielsson, VD

Intresseanmälan


Haparanda Värmeverk AB stödjer Trafikkalendern