Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Reko fjärrvärme!

Vi sätter kunden i fokus!

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna.

Reko fjärrvärme är riktlinjer som fjärrvärmeleverantörer kan ansluta sig till och tillämpa i sina kundrelationer. Riktlinjerna är till för både leverantören och kunden. De erbjuder leverantören hjälp med att utveckla relationen till kunden, och kunden hjälp med att få mer insyn i leverantörens verksamhet.

Reko fjärrvärme utgår från tre led ord

  • Öppenhet – för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter
  • Jämförbarhet – för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ
  • Förtroende – för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val

Vi på Haparanda Värmeverk bjuder årligen in till Reko-träff och planerar för närvarande en sådan under våren. Håll utkik!

Läs mer om Reko fjärrvärme, och mycket mer, på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Svensk fjärrvärmes webbsida