Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Flyttanmälan

Flyttar du till eller från ett hus som har avtal om fjärrvärme med Haparanda Värmeverk, behöver du anmäla detta till vår kundservice. När du ska flytta är det några saker du behöver göra. Här har vi samlat information som gäller när du ska flytta.

Fyll i blanketten och posta eller e-posta den till oss:

Privata
HV_flyttanmalan-fjarrvarme-privat

Företag
HV_anmalan-flytta-fjarrvarme-foretag

Maila till ekonomikontor@haparanda.se

FRISVAR
Haparanda Värmeverk AB
Haparanda stad
953 85  Haparanda

Viktigt: Läs av din fjärrvärmemätare och lämna in mätarställningarna i samband med utflyttsdagen. Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.