Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Driftstatus

Här kan du som kund snabbt få reda på om det är något särskilt vad gäller just driften vid Haparanda Värmeverk.

Värna om våra medarbetare i Coronatider

Som den samhällsviktiga funktion vi är har vi vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning av Coronavirus inom Haparanda Värmeverk. Snälla följ våra rutiner.

Haparanda Värmeverks verksamhet bygger på samverkan och samarbete med entreprenörer av olika slag. På våra anläggningar gäller följande:

Oavsett om du bara ska in för ett litet jobb eller är en av oss i det dagliga arbetet. Kom inte in på Haparanda Värmeverks områden om

  • du har minsta tecken på symptom eller om familjemedlem påvisar symptom
  • du precis varit utomlands


Inne på området – följ våra riktlinjer

  • tvätta händerna och agera efter de anslag som satts upp i anslutning till våra utrymmen
  • vi har en begränsad access till vissa delar, tex till kontrollrummet och kontoret
  • I tider som dessa måste vi hjälpas åt och ta ett personligt ansvar. På Haparanda Värmeverk ska vi säkerställa tillgängligheten och vår produktion. Det är många invånare, företag och kommunala inrättningar i kommunen som måste ha sin värme och sitt varmvatten.


Följande punkter gäller rent generellt

  • Vi tar inte emot studiebesök
  • Externa möten undviker vi helt om det inte har mycket stor betydelse för verksamheten. Vi använder istället Skype eller Teams.
  • Möten som måste hållas skall föranledas av noggrann handhygien samt spritning av händer och tillräckligt avstånd mellan personer ska hållas. Antalet deltagare bör begränsas till
    max 3-4 deltagare.