Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Vad kostar fjärrvärmen?

Vad påverkar fjärrvärmepriserna?

Fjärrvärmepriserna varierar mycket mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen. Även hur näten ser ut påverkar priset. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre priser.

Fjärrvärmen i Haparanda är relativt billig. Om vi ser till enbart kategorin villor så driver kommuner som tex Luleå och Piteå ner genomsnittet då dessa till stor del har åtkomst till stora volymer spillvärme. Rensat från detta ligger Haparanda bland de lägsta i länet enligt statistiken från Nils Holgersson-rapporten för 2016.

Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning ur flera aspekter – inte minst det konkurrenskraftiga priset. Alternativa uppvärmningsformer är ofta dyrare. Prisnivån påverkas också av politiska beslut med nya skatter och avgifter. Samtidigt måste prissättningen ha rimlig lönsamhet. Det krävs för att vi ska kunna sköta drift och underhåll på ett sätt som säkrar leveranserna till våra kunder. Vi vill också ha långsiktig stabilitet och kunna göra investeringar. Det är viktigt för att utveckla och effektivisera verksamheten, öka konkurrenskraften, minimera miljöpåverkan och följa lagens krav.

Inför år 2018 har styrelsen beslutat att öka fjärrvärmepriset med i genomsnitt 0,8 %. Med en förbrukning på 20 000 kWh är den totala uppvärmningskostnaden år 2017 lika med 3480+758*20=18640 kr. En ökning med 0,8 % innebär att kostnaden stiger till ca 18800 kr år 2018. Totalt ökar kostnaden för en normal villakund med 160 kr/år eller ca 13 kr per månad.

Fjärrvärmepriser för villakunder

HV_prislista-fjarrvarme-haparanda-villakunder-2018

Fjärrvärmepriser för företag

HV_prislista-fjarrvarme-haparanda-foretag-2018