Översätt med Google Translate: SwedishFinnish
Haparanda Värmeverk investerar i ny mätvärdehantering

Haparanda Värmeverk investerar i ny mätvärdehantering

Haparanda Värmeverk investerar ca 2,5 MSEK i nytt mätvärdeinsamlingssystem. Ett av skälen till investeringen är det lagkrav som gäller Information om historisk användning  (lagkrav 2011:935 fjärrvärmelagen samt EIFS 2014:2).

Lagen, som inträder från och med 2017-01-01, innebär att fjärrvärmeföretaget, utan särskild kostnad för fjärrvärmekunden, skall kunna tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de två senaste åren eller innevarande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare.

Projektet är i sitt slutskede och har löpt på i stort sett enligt plan. Vi uppfyller lagen, menar driftchef Rune Äije och det sista som görs i projektet är att vi stärker upp en del signaler genom att anpassa mätutrustningen och placering av de s.k. repeatrarna så att den automatiska värdehanteringen når hela vägen.

Har du som kund funderingar kring vår mätvärdehantering, ta kontakt med Driftchef Rune Äijä.