Översätt med Google Translate: SwedishFinnish
Ny styrelse och VD i värmebolaget

Ny styrelse och VD i värmebolaget

I samband med att Haparanda kommun blev ägare till hela värmebolaget ersattes den gamla styrelsen med en ny. Allt sedan starten har Vattenfall och Haparanda kommun delat på styrelseledamot- och suppleantplatserna i Haparanda Värmeverk AB.

Från och med 1 juni 2016 sitter följande personer i bolagets styrelse:

Hans Stålnacke, ledamot, ordförande
Jan-Ola Eriksson (S), ledamot
Emelie Brudal (KD), ledamot
Perarne Kerttu (C), ledamot
Anders Ruona, (M), ledamot

Utöver detta har bolaget fyra stycken styrelsesuppleanter.

I samband med förvärvet utsågs tidigare business controller Pär Gabrielsson till VD. Såväl Hans Stålnacke som Pär har betydande erfarenhet av värmeverkets framdrift under de senaste 10 åren.

Bolagets lekmannarevisor är Rolf Pelli och ordinarie extern revisor är Öhrlings pricewaterhousecoopers i Luleå med Katarina Enbom som påtecknande auktoriserad revisor.